Mnogo je probiotika! Samo je 1 BULARDI

Puno je dobrih bakterija! Samo je 1 BULARDI®

Nisu svi probiotici isti.
U čemu je razlika?

PROBIOTICI su živi mikroorganizmi koji u odgovarajućim količinama djeluju povoljno na zdravlje čovjeka. Međutim, između probiotika, a samim tim i probiotičkih proizvoda, postoje razlike.

AMBALAŽA

DEKLARACIJA

UČINKOVITOST NA KRAJU ROKA VALJANOSTI

  • Posebno aTECH pakiranje pruža dodatnu zaštitu probiotičkim stanicama, povećavajući stabilnost, tj. održivost probiotičkih sojeva, što povećava učinkovitost proizvoda.
  • Na deklaraciji proizvoda iznimno je važno da se broj probiotičkih stanica deklarira na kraju roka trajanja, a ne u trenutku pakiranja.
  • Probiotici su ŽIVI mikroorganizmi čiji se broj s vremenom smanjuje, što smanjuje učinkovitost proizvoda. Stoga pri odabiru kvalitetnog proizvoda treba voditi računa da deklaracija sadrži broj probiotičkih kultura do isteka roka uporabe.
  • Klinički dokazano kod svih oblika proljeva4
  • Kvalitetu GARANTIRA Probiotic Excellence Center

10 PUTA VEĆI

Saccharomyces boulardii ima 10 puta veću površinu od probiotičkih bakterija. Na taj način poboljšava vezanje većeg broja patogena i ubrzava njihovu eliminaciju.

ISTOVREMENO S ANTIBIOTICIMA

Siguran sa svim antibioticima, jer ne postoji mogućnost prijenosa genetskog materijala između bakterija i gljivica.

100 GODINA U 90 ZEMALJA